Skip to main content

Železná studienka

Lauftrainerinnen

Štart "Fit za 11 týždňov" od 5. marca 2019 - pridať sa môžeš kedykoľvek

Kedy: každú stredu, 18.30 hod.

Miesto stretnutia: Železná studienka, koniec parkoviska pri športovej zóne

Popis: 3 bežecké skupiny

Trénigové skupiny 5 km   
Aneta Začiatočníčky: beh a chôdza a 
  Cieľový čas po 12 týždňoch: 5 km pod 40 min
Milada Cieľový čas po 12 týždňoch: 5 km pod 27,3 min 
  Cieľový čas po 12 týždňoch: 5 km pod 30 min 
Tréningová skupina 10 km  
Viki Cieľový čas po 12 týždňoch: 10 km pod 53 min
  Cieľový čas po 12 týždňoch: 10 km pod 55 min

 

Coaches

Aneta

Aneta

Trénerka na Železnej studienke

>
Milada

Milada

Trénerka na Železnej studienke

>
Coach

Viki

Trénerka na Železnej studienke

>